Skip to content

Regels voor het maken van een Germaanse naam

Wie naar goed Germaans gebruik uit twee naamstammen een naam wenst samen te stellen dient het volgende in acht te nemen:

Het tweede lid bepaalt het geslacht: is het tweede lid bijvoorbeeld de naamstam wolf, dan is de naam mannelijk; is het tweede lid lind, dan vrouwelijk; enzovoort. Van sommige mannelijke naamstammen bestaan van oudsher ook vrouwelijke vormen: zoals rade (< ráda) naast raad (< rád). Een enkele naamstam kon zowel voor mannen- als vrouwennamen als tweede lid dienen, zoals moed.

Het tweede lid mag niet met een klinker beginnen; dus geen namen als Hardalf (= hard + alf) of Adelarn (= adel + arn). In sommige bestaande namen lijkt het tweede lid met een klinker te beginnen, maar dit is het gevolg van verbastering, zoals in Gerolf (= geer + wolf).

De beide leden mogen niet (eind)rijmen. Een naam als Hardward (= hard + ward) was en is uit den boze.

Beginrijm (alliteratie) van de beide leden was vrij ongebruikelijk, maar kwam wel voor.

Vrouwelijke namen die eigenlijk eindigen op een medeklinker kunnen met een -e of -a verlengd worden, zodat wij naast Grimhild ook Grimhilde en Grimhilda kunnen hebben. Is In sommige maar niet alle gevallen kan bovendien naar smaak en gevoel een -e- tussen de twee naamstammen worden gevoegd, zodat wij naast Radgond ook Radegond, Radegonde en Radegonda kunnen hebben.

Koosvormen maakt men door het eerste deel van de naam te nemen, hier gebeurlijk de medeklinkers van te vereenvoudigen, en er voor mannelijke namen -o of -e achter te zetten en voor vrouwelijke namen -a of -e. Voorbeelden zijn Hildebrand Hiddo/Hidde en FolkertFokko/Fokke en Ermengard Emma/Emme. Ook kunnen verkleiningsachtervoegsels worden toegevoegd, zodat bijvoorbeeld van Emme ook Emke gemaakt kan worden.

Tenslotte is het bij het duiden en smeden van Germaanse namen belangrijk een dichterlijke blik te houden. Het zijn vaak niet samenstellingen zoals wij in alledaagse taal gewend zijn. Sommige namen hebben een heel duidelijke betekenis –een naam als Markward betekent duidelijk ‘grenswacht’– andere namen zijn minder doorgrondelijk: een naam als Arnolf betekent letterlijk ‘arend-wolf’, maar is losser wel te verstaan als ‘hij met eigenschappen van arend en wolf’. Veel naamstammen zijn overdrachtelijk op te vatten: burg betekent naast ‘burcht’ ook wel ‘bescherming’ vanwege de gedachte aan moederlijke koestering; geer beduidt niet slechts ‘speer’, maar ook de krijger zelf alsmede strijdbaarheid in het algemeen; as betekent ‘es, essenboom’, maar bij uitbreiding ook ‘speer’, aangezien speren van oudsher van essenhout werden gemaakt.

Gebeurlijke vragen kunt u hieronder stellen.

Ga naar
* de lijst met Germaanse naamstammen
* de lijst met vrouwelijke namen
* de lijst met mannelijke namen
* de inleiding met verwijzingen

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s