Meeschrijven?

Over taal wordt te meniger stede gesproken en geschreven. Taaldacht kenmerkt zich door een nadruk op de oudere taal en letterkunde van het Nederlands en zustertalen, door het bezien van de eigen taal als niet slechts een middel maar ook een bijzonder kunstwerk dat voortdurende liefde en zorg verdient, en door de verwondering over taal op zichzelf.

Mocht u zich hier in kunnen vinden en ook met enige regelmaat willen schrijven voor Taaldacht, met dien verstande dat u beschikt over enige kennis van zaken en schrijfvaardigheid, dan nodigen wij u van harte uit om ons een bericht te sturen. Wellicht dat wij u dan binnenkort kunnen verwelkomen binnen onze gelederen.