Lijsten

Woorden

Vergeten woorden
Lastige leenwoorden
Aanvaarde leenwoorden
Het Germaans in het Frans
Latijns-Germaanse evenknieën
Sanskriet-Germaanse evenknieën
Onopvallende Engelse evenknieën
Bijzondere Friese woorden
Bijzondere Groningse woorden
Gewestelijke woorden in het Nederlands
Gelijkenissen tussen Engels en Fries (in woord en klank)
Taalwoorden (oude woorden die met taal te maken hebben)
Ons bekend Japans

Namen

Namen voor de nieuwe tijd
Oude Nederlandse namen
Germaanse namen
Heidense oordnamen in de Lage Landen
Wichtnamen (namen van wezens uit de Germaanse oudheid)

Spelling

Nederlandse ruinstaven
Nederlandse nevenspelling
Schrijfwijze en uitspraak van het (vroege) Oudnederlands

Overig

Ooit sterk (oude sterke vervoegingen van thans zwakke werkwoorden)
Aanvoegsels (oftewel voorvoegsels en achtervoegsels)
Ontwikkeling van de Nederlandse klanken uit de Oudgermaanse klanken