Lijsten

Germaanse namen

Vergeten woorden

Wichtnamen (of: namen van wezens uit de Germaanse oudheid)

Ooit sterk (oude sterke vervoegingen van thans zwakke werkwoorden)

Taalwoorden (of: oude woorden die met taal te maken hebben)

Schrijfwijze en uitspraak van het (vroege) Oudnederlands

Nederlandse aanvoegsels (d.w.z. voorvoegsels en achtervoegsels)

Bijzondere Friese woorden

Bijzondere Groningse woorden

Gewestelijke woorden in het Nederlands

Gelijkenissen tussen Engels en Fries (in woord en klank)

Ontwikkeling van de Nederlandse klanken uit de Oudgermaanse klanken

Advertenties