Naslagwerken

Nederlands en Fries

Vrij te raadplegen hier zijn:

 • Woordenboek der Nederlandsche taal, van 1500 tot 1976
 • Middelnederlandsch Woordenboek, van 1250 tot 1550
 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek, van 1200 tot 1300
 • Oudnederlands Woordenboek, van 500 tot 1200
 • Wurdboek fan de Fryske taal
Herkomst van woorden en namen

Vrij te raadplegen op de etymologiebank van Nicoline van der Sijs zijn onder meer:

 • Nederlands Etymologisch Woordenboek (1971) van Jan de Vries
  • verouderd maar nog altijd waardevol
 • Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden (1997) van Van Veen & Van der Sijs
  • beknopt en oppervlakkig, meer voor de beginner
 • Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003–9) van Marlies Philippa e.a.
  • betrekkelijk nieuw, met inzicht in de opbouw van woorden
 • Nederlandse plaatsnamen verklaard (2018) van Van Berkel & Samplonius

Vrij te raadplegen hier is:

 • Nederlandse voornamenbank (2015) van Gerrit Bloothooft e.a.

Vrij te raadplegen hier is:

 • Nederlandse familienamenbank (2007) van het CBG
Herkomst van woorden in het Oudgermaans, voorloper van het Nederlands

Vrij te raadplegen hier is:

 • Germanisches Wörterbuch (2014) van Gerhard Köbler
  • veel ingangen, maar beknopt

Te koop in gedrukte vorm en als bestand zijn:

 • A Handbook of Germanic Etymology (2003) van Vladimir Orel
  • veel ingangen, allemaal met eigen verwijzingen, maar beknopt
 • Etymological Dictionary of Proto-Germanic (2013) van Guus Kroonen
  • veel inzicht in de opbouw van woorden, doch minder ingangen en de verwijzingen staan doorgaans alleen achterin