Over Taaldacht

taaldacht v. 1 het nadenken over taal: in taaldacht zijn; taaldacht hebben 2 het aanhoudend malen over taal, het mijmeren over taal: in taaldacht getuierd voortdurend in diepe gedachten over taal; hij was door taaldacht gegrepen 3 het oordelen of meningen vormen over wisse taalverschijnselen: met strenge taaldacht; de taaldacht ontbinden 4 aandacht voor taal, belangstelling voor taal; zij hadden weinig taaldacht

taaldachtig bn. 1 denkend aan taal: vroeg taaldachtig zijn 2 aandacht hebbend voor taal: zij las het boek taaldachtig

Als webstede is Taaldacht een almaar groeiende tuil taalgedachten. Zij is er voor het loven en overdenken van taal om haar geheimen en schoonheid, het duiden van haar woorden en namen, en het zoeken hoe zij tot haar recht komt. Taaldacht is niet de kommer om d’s en t’s noch de ergernis over hen en hun of als en dan, maar een goede hoop op spel, vondst en ontdekking in taal. Want taal is niet slechts een middel, zij is deel van het grotere Raadsel dat achter alles beloken ligt. Zij verbindt ons met onze voorouders en onze telgen en nodigt ons immer uit tot het vorsen naar de aard van de wereld om ons heen. Ja, verwaarlozing van taal is verwaarlozing van de wereld.

Schrijvers

Eindverantwoordelijke is Olivier van Renswoude. Vaste bijdrager was Kasper Nijsen.

Zinnebeeld

Wat verbeeldt beter de ouderdom, waarde en wortels van onze taal dan de machtige beuk, zuil onzer hallewouden? De afbeelding van de beuk bovenaan onze bladzijden op Facebook en Twitter is gemaakt en welwillend ter beschikking gesteld door Marcel Koggel van de liefderijke webstede Bomenwereld (alle rechten voorbehouden).

Voeling

Wij zijn bij rechtstreeks bericht bereikbaar.

Giften

Mocht u Taaldacht willen ondersteunen, dan kunt u hier terecht. Wij danken u hartelijk.