Oude Nederlandse namen

oudenamen

Dit is een bloemlezing van Germaanse namen die van oudsher hier in de Lage Landen en omstreken zijn gedragen. Dikgedrukt zijn de hedendaagse vormen, schuingedrukt de achtste eeuwse vormen. Omgekeerd staan ze in een veel grotere lijst, met duiding van de woorden waarmee ze samengesteld zijn. Zie ook namen voor de nieuwe tijd.

Mannelijk

Albert Albrecht Adelbert Athalberht

Aldert Allard Adelhard Athalhard

Alem Adelhelm Athalhelm

Alfer Alfheri

Alverik Alfrík

Alwin Alewijn Athalwini

Amelrik Amalrík

Andolf Andulf

Anselm Anshelm

Arnolf Arnulf

Arnoud Arnwald

Belegrim Biligrím

Berend Bernard Bernhard Bernhard

Bernlef Bernlêf

Bertolf Berhtulf

Bertram Berhthram

Bertrand Berhtrand

Boele Bólo

Bouderik Baldrík

Boudewijn Baldwini

Bronger Brunger Brúngêr

Bruisten Brunsten Brúnstên

Dankraad Thankrád

Detger Theodgêr

Detmer Diemer Theodmár

Dieboud Theodbald

Diederik Theodrík

Dielof Diedolf Theodulf

Dieuwert Diedeward Theodward

Eeuwert Eward Êoward

Egbert Eggiberht

Eildert Eilard Eilhard Egilhard

Eimert Eimbert Einbert Eginberht

Engelbert Engilberht

Engelram Engilhram

Erik Êorík

Erkenboud Erkanbald

Ernst Ernost

Everokker Everwakker Evorwakar

Evert Everhard Evorhard

Ewoud Êowald

Frank Franko

Frederik Frithurík

Geert Gerard Gerhard Gêrhard

Gerben Gerbern Gêrbern

Gerbrand Gêrbrand

Germond Gêrmund

Gernand Gêrnand

Gerolf Gêrulf

Gerwin Gerewijn Gêrwini

Gijsbert Gijsbrecht Gíslberht

Gobert Gobrecht Godaberht

Godert Godahard

Gommert Gombert Gombrecht Gundberht

Gonter Gundheri

Govert Godafrith

Grimmert Grimbert Grimbrecht Grímberht

Grimboud Grímbald

Hadebrand Hathubrand

Hadelef Hathulêf

Hademar Hathumár

Hagen Hagano

Halbert Haleberht

Harrend Herrend Herrand

Hauwert Haward Háhward

Helger Helithgêr

Hendrik Hênrík

Herbert Herbrecht Heriberht

Herbrand Heribrand

Herger Herigêr

Herman Heriman

Heroud Heriwald

Herwin Herewijn Heriwini

Hilbert Hildebert Hildiberht

Hilbrand Hildebrand Hildibrand

Hilgrim Hildegrim Hildigrím

Hilvert Hildifrith

Huig Húgo

IJsbert IJsbrecht Ísberht

IJsbrand Ísbrand

Ingbrand Ingibrand

Ingmar Ingimár

Karel Karl

Koenraad Kónrád

Lammert Lambert Lambrecht Landberht

Ludger Liudgêr

Luidolf Liudulf (Ludolf is gewestelijk)

Manfred Manfrith

Markward Markward

Meindert Meginhard

Meinoud Meginwald

Norbert Northberht

Oderik Odrik Ôdrík

Olbert Olbrecht Óthilberht

Oldrik Olrik Óthilrík

Onolf Ônulf

Ordwin Oordwijn Ordwini

Ouderaven Aldhravan

Oudolf Aldulf

Radboud Rádbald

Ravenoud Hravanwald

Reimert Reimbert Reinbert Reginberht

Reinder Reginheri

Reindert Reinard Reinhard Reginhard

Reinoud Reginwald

Rembrand Reinbrand Reginbrand

Rikkert Rijkert Rijkhard Ríkhard

Rippert Rikbert Ríkberht

Roeland Hróthland

Roelf Roelof Hróthulf (Rudolf is gewestelijk)

Rodger Hróthgêr (Rutger is gewestelijk)

Romboud Hrómbald

Sijbrand Síbrand Sigibrand

Sijvert Sífrith Sigifrith

Stender Stênheri

Tijmen Tijdeman Tídman

Volkert Folkert Folkhard Folkhard

Volkwin Folkwin Folkwini

Walderaven Walraven Walahravan

Wederik Widurík

Werner Werinheri

Wichert Wichard Wíghard

Wijbrand Wígbrand

Wijnand Wígnand

Wilder Williheri

Wilfert Wilfred Willifrith

Willem Willihelm

Winter Winidheri

Wolfert Wolfhard Wulfhard

Wolfram Wulfhram

Wolverik Wulfrík

Wouter Waldheri

Zeger Seger Sigiheri

Vrouwelijk

Adelind Athallind

Alburg Adelburg Athalburg

Aldruid Athalthrúth

Aleid Adelheid Athalheid

Alewij Alewijg Athalwíh

Alfgard Alfgard

Algard Adelgard Athalgard

Algond Adelgond Athalgund

Alfsind Alfsind

Almoed Adelmoed Athalmód

Alverade Alfráda

Amelberge Amalberga

Ansgard Ansgard

Ansild Anshild Anshild

Averild Averhild Avarhild

Badelog Badulôg

Belegard Biligard

Berengard Berngard Berngard

Bernild Bernhild Bernhild

Bertild Berthild Berhthild

Bertlind Berhtlind

Blijde Blíthia

Breunild Breunhild Brunhild Brunihild

Dagerade Dagaráda

Detgard Theodgard

Detlind Dielind Theodlind

Dieburg Theodburg

Diedeware Theodwara

Diedewij Diedewijg Theodwíh

Dietild Theodhild

Duif Duive Dúva

Edisgard Idisgard

Eislog Egislôg

Engelburg Engilburg

Engelsind Engilsind

Engelware Engilwara

Erkenrade Erkanráda

Ermendruid Ermanthrúth Irminthrúth

Ermengard Ermangard Irmingard

Ermenlind Ermanlind Irminlind

Everild Everhild Evorhild

Everlog Evorlôg

Eversind Evorsind

Farild Farehild Farahild

Fasterade Fastráda

Fredegond Frithugund

Fredelind Frithulind

Fredewij Fredewijg Frithuwíh

Geldewij Geldewijg Geldwíh

Gerburg Gêrburg

Gerdruid Gêrthrúth

Gereware Gêrwara

Gerewij Gerewijg Gêrwíh

Gerild Gerhild Gêrhild

Gerlind Gêrlind

Geve Geva

Gijzele Gísla

Gijzelind Gísllind

Godeld Godehild Godahild

Godelieve Godaleova

Godelind Godalind

Goderuin Godarún

Goedele Gódila

Goederade Gódráda

Gonderade Gundráda

Grimware Grímwara

Hadeburg Hathuburg

Hadewij Hadewijg Hathuwíh

Heideruin Heidrún

Heilwijf Heilwíf

Helderade Helithráda

Herewij Herewijg Heriwíh

Herlind Herilind

Hildeburg Hildiburg

Hildegard Hildigard

Hildegond Hildigund

Hildemoed Hildimód

Hilderade Hildiráda

Hildeware Hildiwara

IJde Ída

IJsburg Ísburg

Ingeburg Ingiburg

Keunegond Kunigund

Keunewij Keunewijg Kuniwíh

Lamburg Landburg

Landerade Landráda

Landgard Landgard

Ludgard Liudgard

Luideware Liudwara

Luidewij Luidewijg Liudwíh

Machteld Machthild Mahthild

Malgard Madelgard Mathalgard

Meinburg Meginburg

Meinewij Meinewijg Meginwíh

Meinild Meinhild Meginhild

Meinlieve Meginleova

Meinswind Meginswind

Minne Minnia

Oderade Ôdráda

Odewij Odewijg Ôdwíh

Olburg Óthilburg

Olgard Óthilgard

Radburg Rádburg

Ramburg Hramburg

Reilind Reinlind Reginlind

Reinewij Reinewijg Reginwíh

Reinewijf Reginwíf

Reingard Regingard

Reinild Reinhild Reginhild

Reinswind Reginswind

Rijkild Rijkhild Ríkhild

Rijklind Ríklind

Rodgard Hróthgard

Sarild Sarehild Saruhild

Sijburg Síburg Sigiburg

Swanild Swanhild Swanahild

Swaneburg Swanaburg

Tete Têta

Volklind Folklind Folklind

Volkmoed Folkmoed Folkmód

Walburg Waldburg

Wane Wána

Warburg Waraburg

Welmoed Wilmoed Willimód

Wendele Wendila

Wijburg Wíhburg

Wijmoed Wíhmód

Wolfgard Wulfgard

Wolfhild Wulfhild

Wolfsind Wulfsind

Wouderade Waldráda

Woudruid Waldthrúth

Zegewij Zegewijg Sigiwíh