Hildebrandslied

Het oorspronkelijke Oudhoogduitse handschrift

Het oorspronkelijke Oudhoogduitse gedicht

De vertaling naar het Oudsaksisch

De vertaling naar het Nederlands