Icedôme Almere

IJshal niet koel genoeg

In een poging om de toekomstige overdekte schaatsbaan in Almere al vóór de bouw zo koel mogelijk te maken heeft haar bestuur besloten deze niet Almeerder IJshal te noemen maar Icedôme Almere. Onderzoek toont aan dat een Nederlandse naam niet zo cool is als een Engelse naam, noch zo fraîche als een Franse naam.

Het was de ingeving van bestuurslid Kevin Janssen om hoog in te zetten door een Engels-Franse samenstelling te bedenken en zo de anders onafwendbare dooi te voorkomen. “Kevin durfde verder te kijken en vernieuwend te zijn,” aldus voorzitter Pierre van Dijk, die toevoegde dat Almere zich nu ook wereldwijd op de kaart zet met deze opzienbarende naamgeving: “Nederland doet nu mee met de grote jongens.”

Op de vraag of hij hoopt dat de Nederlandse jeugd voorbeeld zal nemen aan zijn aanpak antwoordde Janssen kort maar krachtig: “absoluut!”

Naast de Icedôme heeft de gemeente nog een flitsend Urban Youth Center en een nieuwe Fashion Outlet in voorbereiding. Ook is er het voornemen voor een grote jaarlijkse brocante in de gezellige binnenstad van Almere, bedoeld voor veelzijdiger “funshoppen met de kids.”

21 gedachtes over “IJshal niet koel genoeg

  1. Let wel: dit wordt hoogstwaarschijnlijk ook nog eens dé ijshal van Nederland.

   Wat een aanfluiting!

 1. Vlamingen vroegen zich al lang af vanwaar al die taalverloedering komt. Let wel, sommigen weten maar al te goed dat het van (s)linkse kant voortgestuwd wordt. Als ze de kans zien om onze Germaanse wortels, eigenheid en verbondenheid te verklooien, aarzelen ze niet !!!

  1. Ik denk dat het hier vooral een zaak is van volslagen onbenul, geestelijke armoede en ouderwets meelopen.

   1. Zeg dat wel zeg!
    Het klinkt bijna als zou ik het zelf gezegd hebben!
    Laat ons het woord verspreiden!

  2. (S)links? Niet om het een of ander, maar ondernemend Nederland en het door deze types gebezigde lege management retoriek is toch echt super rechts. Of (s)rechts dus in jouw bewoording.

 2. Gelukkig zijn er ook nog ondernemers in Nederland! Die houden trouwens de boel draaiende!
  Het bewust verloederen van onze taal zit in heel andere kringen, maar dat krijg je hopelijk wel snel door.

  1. Alleen de ondernemers? Volgens mij doen we dat toch echt samen met elkaar. Net als het gebruik van en het zorgen voor taal. Taal is een levend iets en is derhalve ook continue aan veranderingen onderhevig. Of je dat nu leuk vindt of niet. Het idee dat slechts één bevolkingsgroep deze taalverandering (verloedering is een waardeoordeel en hangt van je standpunt af) zou bewerkstelligen is m.i. kortzichtig en onjuist.

 3. Lachen is gezond, gelukkig maar.
  Dat echter de meeste Nederlanders zich niet meer kunnen uitdrukken zonder dat hun taal bulkt van de onnodige leenwoorden, zal vroeg of laat zich wreken.
  In Vlaanderen is men van oudsher wat behoudsgezinder en toch slagen ze erin om het groot dictee der Nederfrengelse taal meestal met voorsprong te beëindigen.
  Ook in Frankrijk denken ze er niet over om gedurig leentjebuur te spelen. Beeld je maar in dat het Onzintaalgenootschap zich vergelijkt met de Academie Française, daar waar ze zich zelf hoofdzakelijk bezighouden met het invoeren van vooral (Franse) leenwoorden. Daar waar de oorspronkelijke instelling zich toelegt op de zuiverheid van taal doet het Taalonzingenootschap juist het tegenovergestelde. Taalkwakzalverij dus.
  De klucht voorbij!

  1. Misschien heeft het meer te maken met het idee dat veel Nederlanders Nederlands NIET als hun moedertaal zien of zelfs prefereren de regionale taal (de daadwerkelijke moedertaal) te spreken en is hierdoor het algemeen Nederlands meer onderheven aan het toevoegen van leenwoorden.

   De grootste ironie is nog wel het woord “gadget” dat “hebbedingetje” verdrongen heeft, terwijl we hier in Twenthe altijd nog de “oorspronkelijke” (Saksische) vorm “gaddergood” hanteren, waar gadget eigenlijk een afgeleide vorm van is.

   1. Bedankt voor je goede wil Jeroen, maar toch … .
    Als Nederlanders het Nederlands niet als hun moedertaal aanzien, welke taal dan wel? Streektalen bestaan overal, ook in Vlaanderen. Het verloederingsgebeuren heeft niets met streektaal te maken, integendeel.
    Jou eigen tekstje is een mooi voorbeeld, van wat ik bedoelde, kijk maar:
    -Kiezen is goed Nederlands voor het Nederfrengelse prefereren.
    -Streektaal is beter dan het Nederfranglais “regionale taal”. In het Nederlands is een streek namelijk beter dan regio, want dat is onnodige invoertaal.
    -Scherts, bespotting, enz. zijn beter Nederlands dan ironie.
    -Onderheven moet onderhevig zijn.
    -Gaddergoed is juister dan gaddergood, want dit woord kan je enkel klankkundig benaderen en dan is het oe en niet oo (Verfrengelsing) en hebbeding is uiteraard aanvaard, maar het beste is eigenlijk snuisterij.
    Tenslotte, het ging hier niet over streektalen, maar wel over het Vernederfrengelsen van het Nederlands, vooral door taal- en schrijfgeboefte dat in kranten en tijdschriften zijn uiterste best doet om het Oorspronkelijke Germaanse karakter van onze taal naar de verdoemenis te helpen. Streektaal heeft daar dus nul komma nul mee te maken.

    Doordenkertje?

  2. Ik geef je deels gelijk, deels.

   Prefereren is, in dit geval, niet “kiezen” maar “voorkeur geven aan” of “verkiezen”. Wanneer je iets Kiest doe je dat veel bewuster dan wanneer je ergens een voorkeur aan geeft, het is dus meer een gevoelskwestie. Ik heb bijvoorbeeld veel minder gevoelens bij het Nederlands dan bij het Twents. Zoals ik al schreef, “gaddergood” is een TWENTS woord en niet Nederlands, het zal wel leuk zijn als ze “gaddergoed” (Nedertwents / Twentsism) over zouden nemen, maar zou dat dan niet “gadergoed” moeten zijn? (het betekent trouwens “raapgoed” of “verzamelgoed” let. vertaalt), bij overname zouden ze toch nog wát goed doen, daar in Holland (waar de meesten van die “taalboefjes” zich ophouden)).

   Ik gebruikte ook bewust “Regionale taal” in plaats van “Streektaal” omdat het me in dat geval niet zozeer om Twents gaat, maar om het Nedersaksisch, Fries en Laag Frankisch in het algemeen. Nederlands is, in mijn ogen althans geen “echte” taal, maar een mengeldialect (bastaardtaal) tussen de drie vooraf genoemden, het zelfde geld trouwens ook voor Engels, maar dan Saksisch, Fries, Deens en Noors (met ook nog een scheut Latijn en Frans).

   1. Gadergoed lijkt inderdaad verwantschap te kunnen hebben met vergaren.

    Dat scheutje Frans in het Engels is wel een zware onderdrijving vind ik. Het bulkt van het Frans. Vergeet niet dat hun adel meerdere generaties bijna hoofdzakelijk Frans sprak.

    Zelf beschouw ik het Diets als de oudste en grootste taal ter wereld. Wereldreizigers brachten het op alle vastelanden.

  3. Ik vermoede dat standpunt (tot Diets / Nederfrankisch) al wel.

   Een punt heb je zekers wel, (alg.)Nederlands,(+ Hollands, Utrechts, Brabants, Limburgs, Zeeuws) en Vlaams,(+ West-Vlaams, Zuid-Limburgs en Zeeuws-Vlaams (enz.)) maar ook Afrikaans (Zuid-Afrika) zijn allemaal Dietse talen / resp. dialecten (streektalen).

   Dat dus een Vlaming een belang heeft bij het behoud van “NEDERVLAAMS” is uiteraard niet vreemd.

   Mijn punt is echter dat verengelsing niet een probleem hoeft te zijn, maar verfransing wel. Waarom “Portemonnee” / “Portefeuille” en niet “Knip” / “(Geld)buul” ((geld)buidel).
   Engels kent vele woorden die afkomstig zijn van Germaanse talen, daarom gaf ik “Gadget” / “Gaddergood” als voorbeeld. In het geval van de “Icedôme” had ik ook liever, gewoon, “IJshal” of “Ieshalle” (of misschien zelfs IJshalle / Yshal(le)) gezien of, als ze toch perse Engels willen doen, “Ice-hall”.

   Nog een mooi voorbeeld is het Twents voor “telefoon” (waar slaat dat woord op?) “Kuierdroad” (Praat- / Klets- / Babbel- / Keuvel- -draad / -snoer) wat zoveel meer-zeggend is.

   En tenslotte een klein doordenkertje: Hoeveel KINDEREN hebben Hollanders nodig om het woord een dubbel-meervoudsvorm toe te kennen?? 1,3 het gem. gezin. (KINDER is de juiste meervoudsvorm van (Neder)Saksisch tot (hoog)Duits). Zou (stam + er / s / en) Kinden, Kinds of Kinder niet veel beter zijn??

 4. Ik moet hier Olivier Van Renswoude gelijk geven, waar hij zegt:

  Ik denk dat het hier vooral een zaak is van volslagen onbenul, geestelijke armoede en ouderwets meelopen.

  Voor de rest heb ik begrepen dat je allerlei foefjes uitvindt om het Hollandse taalverloederen wat te verbloemen. Ook dat je niet de behoefte voelt om eigen aard, taal en alles wat beiden bindt te verdedigen tegen onzin.
  Je komt overigens zoals vele anderen met schijnbewijzen en beweringen af.
  -Diets is geen Nederfrankisch, wat jij ook moge beweren. Overigens dat Frankisch is ook zwaar overroepen en door jou enkel gebruikt om wat balletjes proberen terug te kaatsen. Dat is bij mij het minste van mijn zorgen, maar leugens vind ik te grof.
  -Vlaams is een naam voor streektaal, zelfs al komen de huidige Hollandse hersenen er oorspronkelijk vandaan. Wij zijn een niet onbelangrijk deel van het Nederlandse taalgebied.
  Moest je niet geïnteresseerd zijn in het gemeenschappelijk belang van een standaardtaal. wees dan zo vriendelijk dat onmiddellijk te laten weten.
  -Al de streektaaltjes die jij opnoemt zijn Hollandse, waarschijnlijk omdat je kennis van Vlaanderen te beperkt is. Nedervlaams is iets dat enkel in jouw inbeelding bestaat.
  -Het Diets werd gesproken en geschreven van Duinkerken tot Königsberg en bestond lang voor er sprake was van Frans of Duits, als taal.
  -Best is om toch wat vroeger op te staan en je belezenheid iets op te schroeven.
  -Geschiedenis is een mooi vakje om in schoolbanken te beoefenen, maar op een bepaald moment moet je toch eens met je voeten op de grond komen en je wijsheidjes eerst eens overwegen eer je probeert anderen te overroepen.

  Reeds toen men hier nog Diets praatte, bestelden we hier al vruchtensap, lang voor de tijd dat men in het HoogFrankisch ten Noorden van de rivieren, met Gu de Rans begon te dwepen.
  Frankisch ???

   1. Alle begrip voor je standpunt. Ondertussen leerde ik echter dat met dit soort mensen je enkel geacht wordt als je snel en duidelijk antwoord op hun schaduwboksen.
    Ondertussen had ik echter al besloten om er verder geen woorden meer aan vuil te maken.
    Zeer hoogstuitzonderlijk en wat tegen mijn zin, maar ditmaal toch gepast meen ik:
    Honnuit soit qui mal y pense !!!

  1. Het Diets dat jij bedoelt is iets heel anders dan wat ik eerst dacht dat je bedoelde.
   Jij bedoelt de term Diets (een afgeleide vorm van Þeudisk, dat “volk” betekend (dus Diets (als taal) Volks Taal)), ik bedoel Diets de “(Middel)Nederlandse (standaard)taal” (resp. 15e 16e jaarhonderd).
   De term Diets / Duuts / Duits betekend gewoonweg per streek wat anders dus een Vlaming en een Hollander hebben het over een andere taal dan resp. een Twent en een Oost-fries of een Fries en Saterlander Of vooral een (nu)Duitser.

   Mij is altijd (door vooral de VLAAMSE omroepen, (BRT)) geleerd (als niet wijsgemaakt) dat Vlaams een (volwaardige) taal is NAAST het Nederlands en niet een streektaal, van het Nederlands (hoewel beiden van de zelfde “Moedertaal” afkomstig zijn). Zodoende de scherts Nedervlaams omdat resp. (alg.)Nederlans en Vlaams vele malen nauwer aan elkaar verwant zijn dan resp. (alg.)Nederlands en Twents.

   Wie is er eigenlijk meer voor de eigenheid, jij of ik??
   Ik ben altijd eerst nog een Twent dan pas een Nederlander en nooit te nimmer een Hollander. De standaardisatie is namelijk dat wat afbreuk doet aan de eigenheid. Ook is (alg.)Nederlands veel meer de belichaming van de eigenheid van, met name, Holland en de Zuidelijke Nederlanden.

   Ik snap ook niet waarom je ineens zo gekwetst reageert, ik wilde je niet tegen het zere been schoppen of zo…, maar ja.

   Ik wou je alleen maar duidelijk maken dat er erg goede, als niet betere, streek gebonden alternatieven zijn voor de doorgaans verfranste of verlatijniseerde woorden uit het (alg.)Nederlands.

   1. Dat jij dacht dat wat ik eerst bedoelde iets anders betekende dan wat ik schreef, komt voor je eigen rekening. Ga je me ook nog uitleggen wat ik bedoelde ook? Je gaat wel ver jongen!

    Eeuwen geleden, toen communicatie bijna niet buitendorpelijk bestond en ook verplaatsing niet, was het normaal dat je overal andere streektaaltjes aantrof.
    Dat we heden in een wereldgebeuren behoefte hebben aan een standaardtaal, als volk, dat is blijkbaar nog niet doorgedrongen door jou. Dat (s)linkse krachten vooral na WOll enerzijds die taal zoveel mogelijk vervuild hebben, en anderzijds ze nu terug tot een verzameling van streektaaltjes wil herleiden heb je blijkbaar ook nog niet door.
    Stop met alle tierelantijntjes en begin met je eigen taal terug te gebruiken zoals het hoor en met de zeer uitgebreide eigen woordenschat die ze bezit.
    Het proberen op te fokken van streektaaltjes is enkel een bijkomende manier van de gluiperige media om het Nederlands verder belachelijk en eigenlijk onbestaande te maken.
    Lees anders het boek “De geschiedenis van de Aldietsche beweging”, van Ludo Simons.

 5. Taaldacht wordt op deze wijze wel ongezellig. Moet dat nu allemaal zo boos en minachtend? Laten wij ons gelukkig prijzen dat we hier allemaal uit liefde en bewondering voor onze taal van gedachte kunnen wisselen. Als die gedachten van elkaar verschillen is dat geen reden om zo onaardig te doen. In tegendeel, een andere mening zet aan tot verder denken. Goed?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.