Kijntijd

De knoppen barsten weer van het blad, dat zich kunstig ontvouwt en voortgroeit tot de volle tooi van bomen en kruiden. Wee dan de ziel die er niet stil bij staat om goed en nader te kijken. En weet ook: het oude woord voor dit schouwspel—dit groene uitbarsten—is het kijnen.

Bij de verschillende bomen komt het lover nooit gelijktijdig. Hagedoorn en berk zijn er telkens vroeg bij, maar es, eik en beuk laten altijd keurig op zich wachten. Die zijn ook machtiger van aard en hebben toch kennelijk wat meer dagen nodig ter voorbereiding, of nu ze jong of oud zijn, om dan wederom de wereld te beïndrukken.

Er bestaan meerdere werkwoorden voor het uitkomen van blad, bloem en steel uit hun beginsel en al vele zijn verleden en vergeten, maar er is er een in het bijzonder dat het verdient genoemd te worden en dat is kijnen. Hier en daar leeft het nog in een streektaal, zoals Veluws kienen en Twents kienen, maar in het algemeen Nederlands bestaat het allang niet meer. Ook elders in de Germaanse wereld is het beperkt, met een zeldzaamheid als gewestelijk Engels cheen in Cornwall, als het inmiddels daar ook niet verdwenen is.

De gemeenschappelijke voorloper was Oudgermaans *kīnaną en dat betekende oorspronkelijk ‘barsten e.d.’ in het algemeen, zoals blijkt uit het voorkomen van Oudengels ċínan ‘opensplijten’. Het is ook bewezen door het bestaan van een afleiding als *kinō, vanwaar onder meer Oudengels ċinu ‘spleet, barst’ en Middelnederlands kene en zo uiteindelijk Nederlands keen, dat zowel ‘barst, spleet’ als ‘kiem, levensbeginsel’ betekent.

De eerste *n in *kīnaną was echter ooit een achtervoegsel ter vorming van de tegenwoordige tijd dat later veralgemeend raakte tot in de hele vervoeging. Een vroege afleiding nog zonder *n was de werktuigaanduiding *kīþlą, kīdlą ‘wig’, vanwaar onder meer Middelhoogduits kîdel, kîl en Duits Keil, alsook gewestelijk Nederlands kiel. In de algemene taal zou de lange een ij geworden zijn, met kijl als verwachte uitkomst.

Dat het werkwoord al vroeg ook—en daarna op menige plek uitsluitend—de verrukkelijke betekenis ‘uitbotten e.d.’ had is tevens te zien aan weer andere afleidingen, alle zonder *n. De bekendste voor ons is *kīmô, want voortgezet door Nederlands kiem. Daar we dus eigenlijk kijm zouden verwachten lijkt kiem afkomstig uit een streektaal of misschien zelfs het Duits. Ook mogelijk is invloed van Latijn cȳma ‘scheut, spruit’, dat zelf van Grieks kûma komt en niet verwant is.

Andere afleidingen in verband met ontspruiting zijn*kīþaz ‘kiem, scheut e.d.’ (o.a. Oudhoogduits kîd en Oudengels ċíþ), *kaistaz (o.a. Middelnederlands keest ‘kiem, scheut, pit, beste van iets, eigenlijke wezen’) en het zeldzaam gebleven, vrouwelijke kleinood *kaiwō (alleen Westvlaams keeuwe ‘bloesemknop’).

Eigenlijk zijn het knop en zaad die kijnen oftewel openbarsten, maar vandaar is het gauw gezegd dat boom en kruid kijnen, en bloem en blad. De vervoeging van het werkwoord was in elk geval sterk, in de trant van drijven en schijnen. Dus kijnen dit jaar vele, keen vorig jaar menigeen en zijn in het lange verleden van de wereld, sinds de aarde nog jong was, al talloze gekenen.

Verwijzingen

De Bo, L., Westvlaamsch Idioticon (Brugge, 1873)

INL, Middelnederlandsch Woordenboek (webuitgave)

INL, Woordenboek der Nederlandsche Taal (webuitgave)

Kroonen, G., Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden, 2013)

Lühr, R. e.a., Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen. Band V: iba – luzzilo (Göttingen, 2014)

Philippa, M., e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (webuitgave)

Scholtmeijer, H., Veluws handwoordenboek (Almere, 2011)

Staub, F. e.a., Schweizerisches Idiotikon (Frauenfeld, 1881–nu)

Vliet, G. van der, Dialexicon Twents (webuitgave)

Wright, J., The English Dialect Dictionary, 6 vol. (Londen, 1898-1905)

6 gedachtes over “Kijntijd

  1. Het eerste lid van kienhout en kienspaan beantwoordt aan o.a. Middelnederduits kēn ‘grove dennenhout; dennenappel’, Oudhoogduits kien ‘grove den, toorts van grove den’ (Duits Kien ‘harsrijk hout’) en Oudengels cén ‘grove den; spar’.

   Voor de rest is het moeilijk te zeggen, ook omdat het onduidelijk is wat de vorm van de gemeenschappelijke voorloper in het Germaans was.

   Onder aanname van een grondbetekenis als ‘splijthout, ook voor toortsen’ (en dan vervolgens ‘hout geschikt voor toortsen, met name grove dennenhout’) valt afleiding van kijnen nochtans te overwegen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, waaronder ontlening aan een taal die in het Avondland gesproken werd nog voor de verspreiding van het Indo-Europees.

 1. Ja, toen ik jong was hadden we eigenlijk maar twee seizoenen, de zomer en de winter. De andere twee waren overgangen die we aanduidden als ‘het sprut’n (spruiten) van het blad’ en ‘het vallen van het blad’. Sprut’n en kiemen waren in mijn West-Vlaamse streek de meest gekende woorden.
  Maar ook ‘kijnen’ was gekend, weze het meer onder de vorm van keen, kene, kenen. Meestal spraken van een keentje (een kiem) en het werkwoord was zwak: kenen, keende, hebben of zijn gekeend.
  Een kiem is ook een keeste en keesten is kiemen. ‘De aardappelen keesten’ wordt nu nog gebruikt. Gezelle gebruikte zelfs het woord ‘woordenkeeste’ voor een grondklank of -woord! Het werkwoord keesten werd verder ook gebruikt om een boom te snoeien, maar het betekende eigenlijk ‘de keesten weg snoeien’.

  1. Me dunkt dat Westvlaams kenen (zw.) niet beantwoordt aan kijnen maar een afleiding is van Westvlaams kene, keen ‘kiem’. Werkwoorden afgeleid van zelfstandige naamwoorden worden in de regel zwak vervoegd.

   Je spreekt over een bijbetekenis m.b.t. aardappelen, maar wat dacht je van hoe Veluws kienen niet alleen ‘kiemen, uitspruiten’ betekent maar ook ‘bevallen, een kind krijgen’. Al zal Veluws kiend ‘kind’ daar ongetwijfeld van invloed geweest zijn.

 2. In het Brabants kan ‘kenen’ twee betekenissen hebben. Ten eerste kan het slaan op kloven die je in je handen hebt, omwille van de kou en de droogte. Ook zegt men soms dat er ‘kenen in dat vlees’ zitten, hiermee worden dan taaie, pezige strengen van vlees bedoeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.