Vergeten woorden

vergetenwoorden

De meeste van deze woorden waren ooit wijdverbreid in de taal van onze voorouders, of dit nu het Middelnederlands, het Oudnederlands of het Oudgermaans was. Ze zijn ‘afgestoft’, oftewel aangepast naar huidige spelling en uitspraak. Sommige van deze woorden zijn in enige hoedanigheid nog bekend in de streektalen en vele hebben hun weerga nog in de zustertalen, maar verreweg de meeste staan niet meer in enig woordenboek van het hedendaags Nederlands.

Deze lijst wordt almaar bijgewerkt. Voor vragen en opmerkingen over deze woorden kunt u hier terecht.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wijzer

m.
v.
o.
mv.
bn.
bw.
telw.
tw.
vnw.
vw.
vz.
ew.
st.
zw.
onr.
gew.
afl.
oneig.
~
=

°
mannelijk
vrouwelijk
onzijdig
meervoud
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
telwoord
tussenwerpsel
voornaamwoord
voegwoord
voorzetsel
evenwoord (synoniem)
sterk werkwoord
zwak werkwoord
onregelmatig werkwoord
gewestelijk, streektalig (dialectisch)
afleiding
oneigenlijk, niet oorspronkelijk zodanig
verwant aan, van dezelfde wortel als
in oorsprong hetzelfde woord als
niet hetzelfde woord als
ook vergeten, ook op deze lijst
Beeld
Omrankt standbeeld, door Leon Barrett en met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Verwijzingen

Berkel, G. van & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, 3e herziene druk (Utrecht, 2006)

Bjorvand, H. & F.O. Lindeman, Våre Arveord, revidert og utvidet utgave (Oslo, 2007)

Bosworth, J. & T.N. Toller, An Anglo-Saxon Dictionary (Oxford, 1989)

Cleasby, R. & G. Vigfússon, An Icelandic-English Dictionary (Oxford, 1874)

Geerts, G., T. den Boon e.a., Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 13e herziene uitgave (Utrecht, 2004)

Green, D.H., Language and History in the Early Germanic World (Cambridge, 2002)

Grimm, J. & W., Deutsches Wörterbuch, 16 Bde. in 32 Teilbänden (Leipzig 1854-1961)

Harper, D., Online Etymological Dictionary, webuitgave

Heidermanns, F., Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive (Berlijn, 1993)

Hólmarsson, S., C. Sanders & J. Tucker, Íslensk-ensk orðabók / Concise Icelandic-English Dictionary (Reykjavík, 1989)

INL, Middelnederlandsch Woordenboek, webuitgave

INL, Oudnederlands Woordenboek, webuitgave

INL, Woordenboek der Nederlandsche Taal, webuitgave

Kluge, F. & E. Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24., durchgesehene und erweiterte Auflage (2002)

Köbler, G., Altenglisches Wörterbuch, 2. Auflage (2003)

Köbler, G., Altfriesisches Wörterbuch, 2. Auflage (2003)

Köbler, G., Althochdeutsches Wörterbuch, 4. Auflage (1993)

Köbler, G., Altniederfränkisches Wörterbuch, 3. Auflage (2003)

Köbler, G., Altnordisches Wörterbuch, 2. Auflage (2003)

Köbler, G., Altsächsisches Wörterbuch, 3. Auflage (2000ff.)

Köbler, G., Germanisches Wörterbuch, 3. Auflage (2007)

Köbler, G., Gotisches Wörterbuch, 2. Auflage (1989)

Kroonen, G., Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden, 2013)

Lehmann, W.P., A Gothic Etymological Dictionary (Leiden, 1986)

Liberman, A., An Analytical Dictionary of English Etymology (Minneapolis, 2008)

Mallory, J.P. & D.Q. Adams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World (New York, 2006)

Orel, V., A Handbook of Germanic Etymology (Leiden, 2003)

Philippa, M., e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, webuitgave

Prokosch, E., A Comparative Germanic Grammar (Richmond, 2009)

Quak, A. & J.M. van der Horst, Inleiding Oudnederlands (Leuven, 2002)

Ringe, D., From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (Oxford, 2006)

Rix, H. e.a., Lexikon der indogermanischen Verben, 2. Auflage (Wiesbaden, 2001)

Robinson, O. W., Old English and its Closest Relatives (Stanford, 1992)

Schönfeld, M., Historische Grammatica van het Nederlands, 8e druk (Zutphen, 1970)

Vermeyden, P. & A. Quak, Van Ægir tot Ymir (Nijmegen, 2000)

Vries, J. de, Altnordisches etymologisches Wörterbuch (Leiden, 1962)

Vries, J. de, Nederlands etymologisch woordenboek (Leiden, 1971)

Weijnen, A.A., Etymologisch dialectwoordenboek, 2e druk (1 s Gravenhage, 2003)

Wodtko, D. e.a., Nomina im Indogermanischen Lexikon (Heidelberg, 2008)

Wright, J., The English Dialect Dictionary, 6 vol. (Londen, 1898-1905)