Skip to content

Vergeten woorden – U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toelichting

U

uif m. uiven 1 nachtuil

uik m. 1 kikker, giftige kikker

uitlaag1 v. 1 vogelvrijheid, verbanning: te uitlage leggen buiten de wet stellen, vredeloos stellen, vogelvrij verklaren, verbannen • van uit + °laag1 ‘wet’

uitlaag2 m. 1 vogelvrije, banneling, balling • Engels outlaw, IJslands útlagi • van °uitlaag1

uitlagen zw. -de 1 buiten de wet stellen, vredeloos stellen, vogelvrij verklaren, verbannen • Engels outlaw • van °uitlaag1 dan wel °uitlaag2

ulk1 m. 1 bunzing: hij stinkt als een ulk 2 viezerik 3 deugniet, dondersteen • Gronings ulk, Drents ulk • mog. ~ °alken ‘vuil zijn’, °ulk2 ‘ramp’

ulk2 m. 1 ramp, onheil, plaag • Duits Ulk • mog. eig. ‘vuile zaak’ en ~ °alken ‘vuil zijn’, °ulk1 ‘bunzing’

unde v., onde 1 golf, baar • IJslands unnur

unnen onr. an, on, geünd 1 geven, schenken 2 genegen zijn, liefhebben • Noors unne, IJslands unna • ~ °anst, gunnen

unst v. 1 storm, wervelwind • ~ °anen1, °ande

uppen zw. -te 1 omhoogbrengen, verheffen • Noors yppe • van op

urig bn. 1 vochtig, bedauwd • van °uur1

uster bn. usterder, -st zie oster

uur1 o. 1 vocht 2 motregen • Noors ur • in °urig, ~ °waar1 ‘water; zee’, °oor1 ‘stromend water’

uur2 m. 1 oeros

uw m./v., ij, ijg 1 wisse immer groene naaldboom (Taxus baccata), vanouds een belangrijke inheemse boom, vermaard om diens vermogen tot lang leven 2 boog, van uwenhout • Fries IJe, Ige, Yge (eigennamen), Duits Eibe v., Engels yew m. • in IJhorst (voorheen Ywehorst), de vorm ijf is wel ontleend aan Frans if, zelf mog. ontleend aan de (Germaanse) voorloper van °uw, niet ~ °ijf ‘levenskrachtig’ of °ijve ‘klimop’

uwen bn. 1 als een uw 2 van uwenhout • van °uw

Advertenties